لوگو شرکت Man Investment
  • فارسی
  • English

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى

قانون مالیات بر اموال غیر منقول :

بخش اول – قوانین کلی

ماده 2.

تفسیر

 ماده 3.

محدوده

 

بخش دوم – تعهدات و مستثنیات (1)

 

ماده 4.

 

اموال غیر منقول مشمول مالیات

 

ماده 5.

 

بدهی مالیاتی

 

ماده 6.

 

شروع تعهد

 

بخش دوم – تعهدات و مستثنیات (2)

 

ماده 7.

 

فسخ تعهد

 

 ماده 8.

 

اموال غیرمنقول معاف دائم از مالیات و حد معافیت

 

ماده 9.

 

اموال غیرمنقول معاف موقت از مالیات

 

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى
بخش سوم – مالیات بر اموال غیر منقول

 

ماده 10.

 

طبقه بندی اموال غیرمنقول و سایر مشخصات از نظر تشخیص مالیات

 

ماده 11.

 

اختیار وضع اساسنامه و ماده 12. دلایل تغییر میزان افزایش مالیات

 

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى
بخش چهارم – مبانی اعلامیه و اعلامیه ها (1)

 

ماده 13.

 

مبنای اظهارنامه

 

 ماده 14.

 

انواع اظهارنامه و روش های اظهارنامه

 

ماده 15.

 

تعهد و زمان اظهار عمومی

 

ماده 16.

 

الزام و زمان تسلیم اظهارنامه خاص

 

بخش چهارم – مبانی اعلامیه و اعلامیه ها (2)

 

ماده 17.

 

ارائه اظهارنامه در صورت مالکیت تضامنی و فرعی

 

ماده 18.

 

تسلیم اظهارنامه در مهلت های اضافی

 

ماده 19.

 

شکل و محتوای اظهارنامه ها

 

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى
بخش پنجم – محاسبه، ارزیابی و حساب مالیات(1)

 

ماده 20.

 

مبانی کالاهای غیرمنقول و جدول تشخیص مالیات و محاسبه مالیات

 

ماده 21.

 

تشخیص مالیات و مخاطب تشخیص

 

ماده 22.

 

مصونیت مالیاتی

 

بخش پنجم – محاسبه، ارزیابی و حساب مالیات(2)

 

ماده 23.

 

زمان تشخیص مالیات و مدت پرداخت و اخذ مالیات

 

ماده 24.

 

اجرای قانون و تأمین مالی شهرداری ها در قبرس شمالی

 

ماده 25.

 

حذف بدهی مالیاتی و تامین مالیات

 

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى
بخش ششم – قوانین متفرقه (1)

 

ماده 28.تشکیل اطلاعیه های ارزیابی و ماده 29.اختیارات شاغلان و سایر وظایف تعهدات و ماده 30.الزام به رعایت قانون

 

بخش ششم – قوانین متفرقه (2)

 

ماده 31. اجرای ضوابط قانون آیین دادرسی مالیاتی و ماده 32. وضعیت مالیاتی اموال غیرمنقول در محدوده منطقه پایگاه حاکمیت

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى
بخش هفتم – قوانین موقت (1)

 

ماده موقت 1.دوره مالیات و ماده موقت 2.دوره های پرداخت داده ها برای اولین دوره مالیاتی

 

بخش هفتم – قوانین موقت (2)

 

ماده موقت 3. تعهدات و مصونیت های مربوط به دوره مالیاتی اول و ماده موقت 4.تسویه مالیاتهای پرداخت شده قبلی

 

 

قوانین مالیاتى و اموال منقول و غیر منقول در قبرس شمالى
بخش هشتم – قوانین نهایی

 

ماده 33.قوانین لغو و محفوظ است  و ماده 34. قوه مجریه و لازم الاجرا شدن

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


برچسب ها

لوگو شرکت Man Investment


دسته بندی پروژه ها


نرخ ارز لحظه ای


پروژه های سرمایه گذاری قبرس شمالی


راهنما مهاجرت به قبرس شمالی

10 مزیت مهاجرت به قبرس شمالی

10 مزیت مهاجرت به قبرس شمالی

ویزای قبرس شمالی برای ایرانیان

ویزای قبرس شمالی برای ایرانیان

ویزای توریستی قبرس شمالی

ویزای توریستی قبرس شمالی


دانستنی های قبرس شمالی

لایف استایل در قبرس شمالی

لایف استایل در قبرس شمالی

ازدواج در قبرس شمالی

ازدواج در قبرس شمالی

بهترین جاذبه های گردشگری قبرس شمالی

بهترین جاذبه های گردشگری قبرس شمالی

لوگو شرکت Man Investment