ازدواج در قبرس شمالی

ازدواج در قبرس شمالی

ازدواج قبرس شمالی ازدواج قبرس شمالی، در ابتدا به توضیح مختصری از مفهوم ازدواج می پردازیم.ازدواج یک نهاد مقدس است که قرن ها در فرهنگ های مختلف در سراسر جهان انجام می شود. تأثیر ازدواج قابل توجه است زیرا نه تنها بر افراد درگیر بلکه بر خانواده و جوامع آنها نیز تأثیر می گذارد. ازدواج بخش اساسی و قابل توجهی ... ادامه مطلب