پیشینه و دوران حکومت ایران در قبرس شمالی

پیشینه و دوران حکومت ایران در قبرس شمالی

پیشینه و دوران حکومت ایران در قبرس شمالی محاسبات تقویمی نشان میدهد که جزیره ۹ هزار کیلومتری قبرس در مدیترانه شرقی در ماه ژوئن سال۵۴۵ پیش از میلاد بر قلمرو ایران افزوده شد.این جزیره که از نظر وسعت سومین جزیره مدیترانه بشمار میرود ،تا مارس ۳۳۲ پیش از میلاد (۴۵ ماه پس از نبرد ایسوس) ... ادامه مطلب