لوگو شرکت Man Investment
  • فارسی
  • English

Buying property in Northern Cyprus

قوانین مالکیت ملک در قبرس شمالی
  • ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • 0

قوانین مالکیت ملک در قبرس شمالی

قوانین مالکیت ملک در قبرس شمالی در چارچوب قانون شماره 52/2008 مالکیت ملک در قبرس شمالی در مورد "اکتساب اموال غیرمنقول و اجاره بلندمدت (خارجی)"در قبرس شمالی،اجاره خانه در قبرس، اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی می توانند اموال غیر منقول ...