لوگو شرکت Man Investment
  • فارسی
  • English

Modern Urban Planning

شهرسازی مدرن
  • ۳ آذر ۱۴۰۰
  • 0

شهرسازی مدرن

شهرسازی مدرن در دهه های اول قرن نوزدهم ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی به حوزه طراحی شهری حمله کرد ، که در نتیجه به یک علم اجتماعی مدرن تبدیل شد. شهرسازان جدید می خواستند عدم تعادل های ناشی از تحولات ...