لوگو شرکت Man Investment
  • فارسی
  • English

Rent a house in Cyprus

اجاره ملک در قبرس شمالی
  • ۳ مهر ۱۴۰۰
  • 0

اجاره ملک در قبرس شمالی

اجاره ملک در قبرس شمالی سبک اجاره واحد اپارتمان یا ویلا در قبرس شمالی با ایران تفاوتهایی دارد. در قبرس شمالی اجاره نامه ها به صورت اجاره نامه های کوتاه مدت یک روزه تا چندماهه و اجاره های بلند مدت ...