لوگو شرکت Man Investment
  • فارسی
  • English

Salamis

مزایای سرمایه گذاری در قبرس شمالی
  • ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • 0

مزایای سرمایه گذاری در قبرس شمالی

قبرس شمالی به عنوان یکی از امنترین مکانهای زندگی که با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور هنوز هزینه خرید ملک آن کم است و مزایای سرمایه گذاری در قبرس شمالی بسیار بالاست. در اقتصادی غیر اروپایی و ...