آموزش غواصی

آموزش غواصی و دوره های آموزشی غواصی مجموعه فرآیندهای مربوط به زیر آب

رویدادها

قایق سواری و ماهیگیری تفریحی، اسکی روی آب، اسکوترهای آبی و فعالیت های دریایی

مربی

آقای مهدی اسعدی نژاد با گواهینامه بین المللی از بزرگترین باشگاه غواصی جهان PADI

دوره های تفریحی و  آموزشی

غواصی در قبرس شمالی

تا به حال به غواصی فکر کردین؟ یا اصلا دنیای زیر آب را تجسم کردین؟ ماهی‌های رنگی! مرجان‌ها! لاک‌پشت‌های بزرگ و…

280+شرکت کنندگان
11دوره ها
15+مربیان
7گواهینامه ها

کلاس های ما

دوره‌های بین المللی غواصی


 تحت نظارت و زیر نظر سازمان پدی (PADI) انجام میگردد 

اجرا

رویدادهای
آتی

20 اسفند 1402

غواص آب‌های آزاد

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

25 اسفند 1402

غواص ناجی

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

6 فروردین 1403

غواصی عمیق

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

12 فروردین 1403

اکوسیستم دریایی

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه