حادثه شغلی

حادثه شغلی در محل کار، خارج از محل کار به عنوان یک نیاز تجاری یا در طول رفت و آمد به محل کار رخ می دهد.شرایط کار در قبرس شمالی بسیار منصفانه است.

حوادث کار

حوادث غیر مترقبه، برنامه ریزی نشده و نامطلوب که به کارگر آسیب می رساند را حوادث کار نامیده می شود.

 • اختلالات روانی ناشی از حوادث کار نیز در محدوده حوادث کار قرار می گیرد.
  اگر کارگری که دچار حادثه شده است، موقتاً نتواند سر کار برود و این موضوع را پزشک تأیید کند، بیمه برای مدتی که نمی تواند سر کار برود به او حقوق می دهد.

عوامل زیادی وجود دارد که میزان حقوق دریافتی شما را تعیین می کند. مهمترین آنها 

 •  میزان حقوق دریافتی در سه ماه گذشته
 •  میزان تقصیر در رخ داد حدثه
 • اگر حادثه کار در حین انجام کار طبق گفته شما اتفاق افتاده باشد و یا در تصادف هیچ تقصیری نداشته باشید، 2/3 حقوق روزهایی را که از دست داده اید دریافت خواهید کرد
 •  به همین دلیل ،بسیار مهم است که حق بیمه شما بیش از حقوق واقعی شما پرداخت شود

شرایط کار در قبرس شمالی

حقوق از کار افتادگی:

شرایط کار در قبرس شمالی

درجه ناتوانی  حاصل از ازکارافتادگی باید با گزارش هیئت پزشکی مستند شود.

میزان از کار افتادگی

زمانی که کمتر از 10 درصد از دست دادن نیرو وجود داشته باشد:

 • اقدامی انجام نمی شود

زمانی که بیش از 10 درصد از دست دادن نیرو وجود داشته باشد:

 • حقوق بر اساس میزان از دست دادن، میانگین حقوق شما در سه ماه گذشته و میزان مسئولیت شما در قبال حادثه است

بیمه این حقوق را به صورت مستمر پرداخت خواهد کرد.

شرایط کار در قبرس شمالی

مرگ در اثر حادثه:

در این صورت از طرف بیمه به همسر یا افراد تحت تکفل شما حقوق تعلق می گیرد.

شرایط کار در قبرس شمالی

بیمه بیکاری:

هر کارمندی که در 13 ماه گذشته 120 روز (4 ماه) حق بیمه پرداخت کرده باشد و سن او 60 و زیره 60 سال باشد  می تواند از بیمه بیکاری بهره مند شود.

شرایط کار در قبرس شمالی

حقوق بیکاری:

حقوقی که بیمه برای بیکاری پرداخت می کند حدود 40 درصد حقوق سه ماه گذشته شما است. این پول هر 15 روز و به مدت 156 روز به شما پرداخت می شود.

حقوق بیکاری برای متاهلین:

حقوق بیکاری برای متاهلین، این مبلغ به ازای هر نفر از اعضای خانواده حداکثر تا یک همسر و دو فرزند 25 درصد افزایش می یابد. متاهلان نمی توانند  بیش از 70 درصد از کل حقوق خود را دریافت کنند.

شرایط کار در قبرس شمالی

مرخصی زایمان:

زنان کارمند باردار در قبرس شمالی ،دوازده هفته مرخصی استحقاقی که شامل:

 •  شش هفته قبل از تولد
 • شش هفته پس از زایمان دریافت می کنند

 بند 1 ماده 56 قانون کار،شرایط کار در قبرس شمالی این حق را به شرح زیر تنظیم می کند:

الف) کارگران زن مجموعاً برای مدت دوازده هفته، شش هفته قبل از تولد و شش هفته پس از تولد از اشتغال ممنوع هستند

ب) کارگران زن فوق (آنها حق دارند از مرخصی زایمان بدون حقوق به مدت شش هفته قبل و بعد از تولد غیر از دوره های مقرر در بند الف استفاده کنند)

ج)زنان کارگری که می خواهند از این حقوق استفاده کنند، پس از این مدت به کار و وظایف خود ادامه می دهند

شرایط کار در قبرس شمالی

مرخصی شیردهی:

مدت مرخصی شیردهی در قانون  قبرس شمالی،  به گونه ای است که کارمندان زن بتوانند پس از پایان مرخصی زایمان به فرزندان خود شیر بدهند.

 مدت زمان مرخصی شیردهی

مرخصی شیردهی به مدت 9 ماه پس از زایمان روزانه دو ساعت یک ساعت صبح و یک ساعت بعد از ظهر است. آیین نامه مرخصی شیردهی در بند 2 ماده 56 قانون کار به شرح زیر است:

شرایط کار در قبرس شمالی
الف)  کارفرمایان به زنان کارگری که زایمان می کنند به مدت 9 ماه روزانه دو ساعت، صبح یک ساعت و بعد از ظهر یک ساعت وقت می دهند.

ب)  کارفرما موظف است از تاریخ تولد ،دوره های مرخصی شیردهی مندرج در بند (الف)  در ساعات کاری و بدون کسر دستمزد بدهد

ج) کارگران زن   وظیفه دارند از قبل ،تایم ساعتهای مرخصی شیردهی را مشخص کنند.


راهنمای جامع قبرس شمالی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *