قانون مالیات براموال غیر منقول در قبرس شمالی :

بخش اول – قوانین کلی

ماده 2.

تفسیر

 ماده 3.

محدوده

 

بخش دوم – تعهدات و مستثنیات (1)

 

ماده 4.

 

اموال غیر منقول مشمول مالیات

 

ماده 5.

 

بدهی مالیاتی

 

ماده 6.

 

شروع تعهد

 

بخش دوم – تعهدات و مستثنیات (2)

 

ماده 7.

 

فسخ تعهد

 

 ماده 8.

 

اموال غیرمنقول معاف دائم از مالیات و حد معافیت

 

ماده 9.

 

اموال غیرمنقول معاف موقت از مالیات

 

اموال غیر منقول در قبرس شمالی
بخش سوم – مالیات بر اموال غیر منقول

 

ماده 10.

 

طبقه بندی اموال غیرمنقول و سایر مشخصات از نظر تشخیص مالیات

 

ماده 11.

 

اختیار وضع اساسنامه و ماده 12. دلایل تغییر میزان افزایش مالیات

 

اموال غیر منقول در قبرس شمالی
بخش چهارم – مبانی اعلامیه و اعلامیه ها (1)

 

ماده 13.

 

مبنای اظهارنامه

 

 ماده 14.

 

انواع اظهارنامه و روش های اظهارنامه

 

ماده 15.

 

تعهد و زمان اظهار عمومی

 

ماده 16.

 

الزام و زمان تسلیم اظهارنامه خاص

 

بخش چهارم – مبانی اعلامیه و اعلامیه ها (2)

 

ماده 17.

 

ارائه اظهارنامه در صورت مالکیت تضامنی و فرعی

 

ماده 18.

 

تسلیم اظهارنامه در مهلت های اضافی

 

ماده 19.

 

شکل و محتوای اظهارنامه ها

 

اموال غیر منقول در قبرس شمالی
بخش پنجم – محاسبه، ارزیابی و حساب مالیات(1)

 

ماده 20.

 

مبانی کالاهای غیرمنقول و جدول تشخیص مالیات و محاسبه مالیات

 

ماده 21.

 

تشخیص مالیات و مخاطب تشخیص

 

ماده 22.

 

مصونیت مالیاتی

 

بخش پنجم – محاسبه، ارزیابی و حساب مالیات(2)

 

ماده 23.

 

زمان تشخیص مالیات و مدت پرداخت و اخذ مالیات

 

ماده 24.

 

اجرای قانون و تأمین مالی شهرداری ها در قبرس شمالی

 

ماده 25.

 

حذف بدهی مالیاتی و تامین مالیات

 

اموال غیر منقول در قبرس شمالی
بخش ششم – قوانین متفرقه (1)

 

ماده 28.تشکیل اطلاعیه های ارزیابی و ماده 29.اختیارات شاغلان و سایر وظایف تعهدات و ماده 30.الزام به رعایت قانون

 

بخش ششم – قوانین متفرقه (2)

 

ماده 31. اجرای ضوابط قانون آیین دادرسی مالیاتی و ماده 32. وضعیت مالیاتی اموال غیرمنقول در محدوده منطقه پایگاه حاکمیت

اموال غیر منقول در قبرس شمالی
بخش هفتم – قوانین موقت (1)

 

ماده موقت 1.دوره مالیات و ماده موقت 2.دوره های پرداخت داده ها برای اولین دوره مالیاتی

 

بخش هفتم – قوانین موقت (2)

 

ماده موقت 3. تعهدات و مصونیت های مربوط به دوره مالیاتی اول و ماده موقت 4.تسویه مالیاتهای پرداخت شده قبلی

 

 

اموال غیر منقول در قبرس شمالی
بخش هشتم – قوانین نهایی

 

ماده 33.قوانین لغو و محفوظ است  و ماده 34. قوه مجریه و لازم الاجرا شدن

 

 

 

 


راهنمای جامع قبرس شمالی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *