MAN Investment LTD Smart Office

دفتر کار هوشمند در قبرس شمالی

چرا دفتر کار هوشمند؟ در دفتر کار هوشمند،تمام مهندسان IT میدانند که مهمترین دغدغه آنها نگهداری از تجهیزات گران قیمت در اتاق سرور میباشد. اگر به هر دلیل شرایط ایده آل نگهداری از تجهیزات دچار اختلال گردد، کل یک سازمان با مشکل روبرو میشود. این تجهیزات می بایست در کل شبانه روز بدون وقفه روشن ... ادامه مطلب