اين پروژه زيبا در منطقه Long Beach شهر اسكه با فاصله ٥٠٠ متري از درياي زيباي مديترانه احداث خواهد شد.

MAN Investment LTD River Side Life 01 MAN Investment LTD River Side Life 02 MAN Investment LTD River Side Life 03 MAN Investment LTD River Side Life 04 MAN Investment LTD River Side Life 05 MAN Investment LTD River Side Life 06

تعداد طبقات:
١٣ الي ١٩

بلوك A : ١١ طبقه
بلوك B1 : ١٦ طبقه
بلوك B2 : ١٦ طبقه
بلوك B3 : ١٦ طبقه
بلوك B4 : ١٣ طبقه

تعداد واحدها :

٨٥٠ واحد

در انواع واحد هاي:
استديو ، يكخوابه ، دوخوابه موجود است

شروع قيمت ها :
واحد هاي استديو : ٤١/٥٠٠ پوند
واحدهاي يكخوابه : ٦٢/٠٠٠ پوند
واحدهاي دوخوابه : ٧١/٠٠٠ پوند

شرايط پرداخت:
٣٠ درصد نقد
٣٠ درصد تا زمان تحويل
٤٠ درصد دو سال بعد از تحويل بدون بهره

تاريخ تحويل:
٣٠ ماه بعد خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *