مرکز آموزش استثنایی ELA در قبرس شمالی

مرکز آموزش استثنایی ELA در قبرس شمالی

مرکز آموزش استثنایی ELA ELA، یا English School for Exceptional Children ، یکی از مراکز آموزش استثنایی در قبرس شمالی است. این مرکز برای کودکان و نوجوانان با ناتوانایی های شنوایی و بصری و اختلالات زبانی طراحی شده است. در ELA، دانش آموزان به صورت فردی یا گروهی تحت نظارت مربیان و کارشناسان متخصص آموزش و پرورش قرار می گیرند. راهنمای جامع ... ادامه مطلب