زاهنمای جامع اجاره ملک در قبرس شمالی

راهنمای جامع اجاره ملک قبرس شمالی

اجاره ملك به تنهایى منجر به اخذ اقامت قبرس شمالی نخواهد شد، در صورتى كه شما اقامت این كشور را ندارید، نمی‌توانید فقط با اجاره كردن یك واحد ملكى اقامت را اخذ كنید، شما براى اخذ اقامت باید از طریق اجاره ملك و سرمایه گذارى و تمكن مالى هر فرد بالاى ١٨ سال ٢۵٠٠٠ دلار در حساب بانكى خود داشته ... ادامه مطلب